Bóng Đèn: Bóng bulb 3W kín nước ánh sáng trắng, vàng

14.000