Bóng Đèn: Bóng bulb 15W kín nước ánh sáng trắng, vàng

32.000 

Danh mục: